Läs detta innan Du bästemmer dig för att göra någonting oklokt! Tappa hår

RSS | Kommentarer via RSS

Forskare odlar fram hår med hjälp av stamceller

januari 29, 2015 at 2:55 e m

 För första gången, har en grupp amerikanska forskare utvecklat en teknik för att konvertera humana stamceller till en typ av celler som har förmåga att initiera hårväxt. När dessa celler transplanteras in i möss som saknar hår, kommer de framgångsrikt att inducera mänskligt hårväxt, vilket tyder på att med ytterligare utveckling, kan denna metod leda till en cellbaserad behandling för personer som lider av håravfall.

”Metoden är en markant förbättring jämfört med nuvarande metoder som bygger på att transplantera befintliga hårsäckar från en del av huvudet till en annan”, forskaren Alexey Terskikh sade i ett pressmeddelande. ”Vår stamcells metod erbjuder en obegränsad källa av celler från patienten för transplantation och är inte begränsad av tillgängligheten av existerande hårsäckar.”

Håravfall, eller alopeci, drabbar ett stort antal människor i världen. Det uppskattas att omkring 30 miljoner kvinnor i USA lider av ärftligt håravfall, och så många som 50 miljoner män. Alopecia kan orsakas av en mängd olika faktorer från genetik till miljön, såsom hudåkommor eller vissa läkemedel. Inte alla håravfall är permanent och för vissa människor är det reversibel, till exempel när orsakad av kemoterapi eller näringsbrist. Även om det är möjligt att bromsa utvecklingen av ärftligt håravfall med behandling, tyvärr finns det ingen bot för detta tillstånd.

Insåg behovet av bättre behandlingar för att hjälpa människor med permanent håravfall, forskare från Sanford-Burnham började väger möjligheterna att använda stamceller. Embryonala stamceller, som härrör från däggdjur embryon mycket tidiga, är odifferentierade ”oskrivet blad” celler, vilket innebär att de ännu inte fått en särskild roll eller funktion. Forskare är särskilt intresserade av dessa celler eftersom de har förmågan att bli vilken cell som helst i människokroppen, lovar en nästan obegränsad tillförsel av en särskild celltyp.

För studien, som har publicerats i Plos One, vetenskapsmän började genom att vrida dessa mänskliga embryonala stamceller till neurallist celler, som är en typ av celler som visas tidigt i utvecklingen och att förvandlas till celler i nervsystemet, pigment -innehållande celler och komponenter i skelettsystemet, bland annat. Därefter omvandlas de dessa celler in i dermala papiller celler, vilka är kända för att reglera hårsäcken bildning och tillväxtcykel.

Dessa celler sedan transplanteras under huden på immunbrist ”nakna” möss, vilket som namnet antyder bristen kroppshår. Dessa möss är användbara i vetenskaplig forskning, eftersom de kan ta emot transplantat och transplantationer utan att avvisa vävnaden. Forskarna fann att cellerna kunde framkalla hårsäcken bildning i mössen, och var mycket mer användbar än transplanterade huden papiller som isolerades direkt från mänskliga skalper. Det beror på dessa celler inte kan erhållas i tillräckliga mängder och snabbt förlorar sin förmåga att inducera hårsäcken bildning när den odlas i rätter.

”Vårt nästa steg är att transplantera mänskliga dermal papill celler från mänskliga pluripotenta stamceller tillbaka in mänskliga ämnen”, sade Terskikh. ”Vi söker nu partnerskap för att genomföra detta steg.”

hairraising1_r620x349

Alopecia

september 12, 2014 at 8:25 f m

Detta är vad Wikipedia skriver om skallighet eller alopecia:

Håravfall eller alopecia kan uppstå på grund av ärftliga, medicinska, mekaniska eller kemiska faktorer. Det kan, beroende på orsak, avse förlust av huvudhår eller kroppshår, generellt eller fläckvis.

Håravfall på huvudet förlöper på olika sätt hos olika personer som drabbas av det. Hos vissa stiger hårfästet i mitten över pannan, hos andra stiger hårfästet mest på sidorna över pannan och på en del glesas håret ut. Den vanligaste formen av håravfall på huvudet är androgen alopecia, i dagligt tal omnämnt manligt håravfall och drabbar en betydande del av den manliga befolkningen i varierad grad (samt ibland kvinnor) och dess förlopp följer i många fall ett klartlagt mönster (Norwood-Hamilton-skalan). Andra former av håravfall är alopecia areata (fläckvist håravfall), alopecia totalis (totalt håravfall) och alopecia universalis (totalt håravfall inkl kroppsbehåring). Till gruppen håravfall av kemiska orsaker räknas det håravfall som kommer i samband med cytostatikabehandling.

Skallighet är en avsaknad av hårväxt på hela eller delar av huvudet. Relativt många män utvecklar skallighet med stigande ålder, och även en del kvinnor om än mycket färre (se vidare hyperandrogenism). Benägenhet att utveckla skallighet är delvis ärftligt. Den kala delen av huvudet, oavsett om den täcker hela eller delar av det, kallas ofta flint. Skallighet på grund av cytostatika är ytterligare en påfrestning i en svår situation.

Hur behandlar man håravfall?

Då skallighet oftast är oönskat säljs ett flertal produkter som ska motverka skallighet. Ett av de absolut vanligaste sätten att dölja håravfall och tunt hår är att använda färgade hårfibrer, de fastnar på hårstråna och gör dem tjockare så att de tunna område på skalpen döljs. Andra metoder som använts är att bära peruk eller tupé, men även metoder som hårtransplantation förekommer. Sedan ett antal år tillbaka finns behandlingsmetoder på marknaden som sägs stoppa håravfallet, men även starta återväxten av tidigare tappat hår. Vid behandling stimuleras hårsäckarna med laserljus. Genom att kyla skalpen kan man förhindra håravfall vid cytostatikabehandling.

Hårtransplantation:

Detta innebär att hår transplanteras från ett ställe på huvudet till ett annat. Moderna hårtransplantationsmetoder kan återställa förlorat hår och ersätta eller forma om hårfästet med eget naturligt, växande hår, och behöver inte mer omvårdnad än vanlig tvätt och klippning. Transplantation kan idag göras så bra att det är mycket svårt att se att det rör sig om transplantat.

Hårtransplantation innebär att man avlägsnar hud med permanent hårväxt från t ex bakhuvudet. Vävnaden delas upp i enkla hårsäcksgrupper (1–4 hårsäckar) och större hårsäcksgrupper (3–6 hårsäckar) med hjälp av mikroskop. De små transplantaten placeras sedan på det tunnhåriga området på huvudet varsamt så att befintliga hårsäckar inte skadas.

Metoden med väldigt små hårsäckstransplantat gör det möjligt för kirurger att kan skapa hårväxt som ser väldigt naturlig ut istället för det ojämna utseendet som ofta var resultatet av äldre transplantationer.