• asiathemes[at]gmail[dot]com
  • (2)245 23 68

Alopecia

admin      -    1304 Views

Alopecia

Detta är vad Wikipedia skriver om skallighet eller alopecia:

Håravfall eller alopecia kan uppstå på grund av ärftliga, medicinska, mekaniska eller kemiska faktorer. Det kan, beroende på orsak, avse förlust av huvudhår eller kroppshår, generellt eller fläckvis.

Håravfall på huvudet förlöper på olika sätt hos olika personer som drabbas av det. Hos vissa stiger hårfästet i mitten över pannan, hos andra stiger hårfästet mest på sidorna över pannan och på en del glesas håret ut. Den vanligaste formen av håravfall på huvudet är androgen alopecia, i dagligt tal omnämnt manligt håravfall och drabbar en betydande del av den manliga befolkningen i varierad grad (samt ibland kvinnor) och dess förlopp följer i många fall ett klartlagt mönster (Norwood-Hamilton-skalan). Andra former av håravfall är alopecia areata (fläckvist håravfall), alopecia totalis (totalt håravfall) och alopecia universalis (totalt håravfall inkl kroppsbehåring). Till gruppen håravfall av kemiska orsaker räknas det håravfall som kommer i samband med cytostatikabehandling.

Skallighet är en avsaknad av hårväxt på hela eller delar av huvudet. Relativt många män utvecklar skallighet med stigande ålder, och även en del kvinnor om än mycket färre (se vidare hyperandrogenism). Benägenhet att utveckla skallighet är delvis ärftligt. Den kala delen av huvudet, oavsett om den täcker hela eller delar av det, kallas ofta flint. Skallighet på grund av cytostatika är ytterligare en påfrestning i en svår situation.

Hur behandlar man håravfall?

Då skallighet oftast är oönskat säljs ett flertal produkter som ska motverka skallighet. Ett av de absolut vanligaste sätten att dölja håravfall och tunt hår är att använda färgade hårfibrer, de fastnar på hårstråna och gör dem tjockare så att de tunna område på skalpen döljs. Andra metoder som använts är att bära peruk eller tupé, men även metoder som hårtransplantation förekommer. Sedan ett antal år tillbaka finns behandlingsmetoder på marknaden som sägs stoppa håravfallet, men även starta återväxten av tidigare tappat hår. Vid behandling stimuleras hårsäckarna med laserljus. Genom att kyla skalpen kan man förhindra håravfall vid cytostatikabehandling.

Hårtransplantation:

Detta innebär att hår transplanteras från ett ställe på huvudet till ett annat. Moderna hårtransplantationsmetoder kan återställa förlorat hår och ersätta eller forma om hårfästet med eget naturligt, växande hår, och behöver inte mer omvårdnad än vanlig tvätt och klippning. Transplantation kan idag göras så bra att det är mycket svårt att se att det rör sig om transplantat.

Hårtransplantation innebär att man avlägsnar hud med permanent hårväxt från t ex bakhuvudet. Vävnaden delas upp i enkla hårsäcksgrupper (1–4 hårsäckar) och större hårsäcksgrupper (3–6 hårsäckar) med hjälp av mikroskop. De små transplantaten placeras sedan på det tunnhåriga området på huvudet varsamt så att befintliga hårsäckar inte skadas.

Metoden med väldigt små hårsäckstransplantat gör det möjligt för kirurger att kan skapa hårväxt som ser väldigt naturlig ut istället för det ojämna utseendet som ofta var resultatet av äldre transplantationer.